Úradné preklady

Úradný preklad slúži pre potreby  úradov a štátnych  inštitúcií  doma alebo v zahraničí. S úradným prekladom sa zväzuje buď originál prekladaného dokumentu alebo jeho  kópia. Ak si chcete originál ponechať,  kópia musí  byť overená notárom. Tento krok nie je potrebný, ak si dokument necháte  vyhotoviť na konkrétny účel  s obmedzenou platnosťou (napr. výpis z registra trestov, ktorý platí len 3 mesiace).
čítaj ďalej >>

Úradné tlmočenie

Typické príklady úradného tlmočenia:

  • súdne pojednávania
  • zasadnutia  orgánov spoločností s medzinárodnou účasťou
  • valné zhromaždenia
  • svadby
  • priznanie otcovstva
  • skúšky v autoškole

čítaj ďalej >>

Odborné preklady

Odborné preklady obsahujú odbornú  terminológiu, ale nemusia byť overené úradným prekladateľom (bez úradnej pečiatky).
čítaj ďalej >>

Copyright © 2024 Úradné a odborné preklady a tlmočenie. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.